top of page

 מרכז 'זהות' בית מוריה

מאושר על ידי משרד החינוך

מרכז "זהות" בית מוריה קיים למעלה מ-20 שנה בעיר באר שבע ופועל בהעברת שיעורים ופעילויות מיוחדות לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר. השיעורים עוסקים בעיקר בערכים, מורשת, חגים ומעגל השנה העברית וערכי תוכנית מפתח הל"ב . מוגש לכם בזאת פירוט התוכניות והפעילויות השונות. 

תוכניות מרכז "זהות"
Image by Eric Rothermel

תוכניות שנתיות:
מפתח הל"ב, לקראת חגים

Image by Bruno Aguirre

שיעורים לאירועים מיוחדים:

ימי הזיכרון ויום ירושלים

torah-89074_1280.jpg

:סדרות שיעורים 

כוחה של מילה, צועדים בשבילי הלוח העברי ומוכנות לקבלת ספר תורה

ODT.jpg

פעילויות ייחודיות:

מרכז למידה בנושא ציונות, ODT, חוויות התנ"ך

וקבלת שבת.

צור קשר

מרכז 'זהות' בית מוריה

רחוב אברהם אבינו 91 באר שבע

08-6490185

08-6493554

תודה שיצרתם קשר. נשתדל לחזור אליכם בהקדם

bottom of page